Elevrådet

Barnetrinnet

Elevrådet består av 2 representanter fra hvert trinn ei jente og en gutt.

Niklas Osen Almaas og Oline Moan (5. trinn), Ailin M

Kristin Sydskjør og Sivert Skorstad Haltstrand (6. trinn), Anne Sofie Hårstad og Ola Iversen Staven (7. trinn).

 

Leder: Anne Sofie Hårstad

Nestleder: Bendik Normann

Sekretær: Ailin Kristine Sydskjør

 

4.trinn stiller med 2 observatører. Marie Storsve Lien og Julie Leithaug Hårstad, som har møte og talerett, men ikke stemmerett.    
Kontaktlærer for elevrådet: Annbjørg Masdal Rømma


Ungdomskolen

Elevrådet på ungdomstrinnet består av 2 representanter fra hvert trinn, ei jente og en gutt:

Trond Hårstad og Celina Gran Hanssen (8. trinn), Håkon Farnes Arnevik og Maia Skorstad Larsen (9. trinn), Silje Kristine Stjern og Sølve Johan Löhr (10. trinn).

 

Leder:  Silje Kristine Stjern

Nestleder: Sølve Johan Löhr

Sekretær: Celina Gran Hanssen

Kasserer: Håkon Farnes Arnevik

 

Kontaktlærer for elevrådet: Lindis Hovde Bye