klara-klok.no

Spørresiden "Klara Klok" har ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10 - 30 som hovedmålgruppe. Hensikten med tjenesten er å gi god informasjon og veiledning om temaene helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet uavhengig av kjønn, alder, bosted, etnisk tilhørighet og funksjonsnivå.

Spørsmålsstilleren er er anonym og får svar innen en uke. Man skal ikke undertegne spørsmålet eller gi opplysninger som kan føre til at personer blir gjenkjent. Hvis slike opplysninger kommer frem, vil spørsmålet bli redigert. Spørsmål og svar legges ut under det enkelte tema på spørresiden, tilgjengelig både for den som stilte spørsmålet og andre som besøker nettstedet.

Klara Klok-redaksjonen forbeholder seg retten til å slette spørsmål som ligger utenfor vårt fagområde eller som betraktes som useriøse.

Nettstedet er et supplement, ikke en erstatning, til eksisterende helsetilbud og kan ikke brukes for å stille diagnoser eller fastsette behandling. Ofte kan en konsultasjon hos lege, psykolog eller andre være nødvendig i tillegg til den informasjonen som gis her. I noen tilfeller er legeundersøkelse, samtale med helsesøster, psykolog eller andre den eneste og beste måten å få hjelp på. Et av målene med Klara Klok, er å vise vei til disse tjenestene.

Tjenesten finansieres av Helsedirektoratet og Nordland fylkeskommune. UNG i Nordland, Nordland fylkeskommune er driftsansvarlig for Klara Klok og innehar konsesjon fra Datatilsynet for driften av tjenesten.

Nyheter

 • God sommer

  Vi ønsker alle en god sommerferie. Skolen starter mandag 20. august (1. - 10. trinn).

  29.06.2018 Ler mer »
 • 51 705 kroner til Kreftforeningen

  Vi har i dag overlevert en sjekk på kroner 51705 kroner til Kreftforeningen

  09.02.2018 Ler mer »
 • Foresattportalen

  Foresattportalen til Zokrates er klar til bruk

  09.02.2018 Ler mer »
Nyhetsarkiv »

Informasjon