Informasjon

"Sammen er vi best !

Dette er skolens slagord som kom fram etter en konkurranse blant elevene da vi flyttet inn i nyskolen i januar 2010. Det flotte teppet med "Skattekista" ble også laget i samme anledning. Elevene og de ressurser hver enkelt rår over er en stor skattekiste. Det kom tyddelig fram i kulturarrangementene som elevene bidro med i åpningsuka. Det er vårt mål at dette skal prege oss også i årene som kommer.


Satsingsområder

  • "Ungdomstrinn i utvikling
   
     

 
En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Åset har valgt klasseledelse og regning i alle fag som satsingsområdet.

Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

 Les mer her.
 Rapport ekstern skolevurdering
 
 Nina Staven er ressurslærer.

 
 
  •  Olweus
 


Lindis Hovde Bye er Olweusinstruktør.

Åset skole bruker Olweusprogrammet i sitt arbeid med å forebygge mobbing. Lindis Hovde Bye er utdannet Olweusinstruktør. Gunnar Sandnes er koordinator, og følgende lærere er nøkkelpersoner: Linn Hansen (1.-4. trinn), Annbjørg Rømma (5.-7. trinn), Kine Hopstad By (8.-10. trinn)

 

Les mer om Olweusprogrammet her.