Nasjonale prøver

Nasjonale prøver skal vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og i deler av faget engelsk.

 

I læreplanen er de grunnleggende ferdighetene definert som å kunne:

• uttrykke seg muntlig
• uttrykke seg skriftlig
• lese
• regne
• bruke digitale verktøy

 

Disse ferdighetene er viktig for læring og utvikling i alle fag og har stor betydning for hvordan elevene klarerseg på skolen, og senere i livet.

Foreldre med barn på 5., 8. og 9. trinn får en informasjonsbrosjyre. Den sendes med elevene hjem.

 

Les mer om de nasjonale prøvene på www.udir.no

 

Nyheter

 • God sommer

  Vi ønsker alle en god sommerferie. Skolen starter mandag 20. august (1. - 10. trinn).

  29.06.2018 Ler mer »
 • 51 705 kroner til Kreftforeningen

  Vi har i dag overlevert en sjekk på kroner 51705 kroner til Kreftforeningen

  09.02.2018 Ler mer »
 • Foresattportalen

  Foresattportalen til Zokrates er klar til bruk

  09.02.2018 Ler mer »
Nyhetsarkiv »

Informasjon