Trafikkforhold ved skolen

Til alle heimene

Ang. trafikkforholdene rundt skolen

Nå når alle elevene igjen er samlet på Åset og mange foreldre velger å kjøre elevene til / fra skolen, så oppstår det en del problemer i forbindelse med bringing og henting.

Vi forventer at alle følge skilting og ”normal” praksis ved stopp på parkeringsplassen. Det vil si at alle må parkere bilen mot riksvegen eller mot vegen til Solbakken når de slipper av barna eller forlater bilen. Det oppstår ofte kø, forsinkelser og i verste fall trafikkfarlige situasjoner når noen stopper midt mellom bilrekkene.

Ansatte er bedt om å parkere på plassene nærmest Misjonshuset, slik at dere foreldre kommer nærmest mulig gangfeltet over til skolen.

Vi ønsker imidlertid å gi elevene gode vaner og muligheten for å være fysisk aktiv i hverdagen, så det hadde vært fint om at de fleste av elevene våre kan gå til skolen når værforholdene tillater det. De fleste som bor i nærområdet rekker fint å komme tidsnok til skolen om de går hjemmefra like før kl 08.00. Skolen åpner dessuten ikke dørene til garderobene før kl 08.30. Undervisningen starter 08.50.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid på skoleplassen og i området mot gangveg og gangfelt. Dette blir ordnet til våren.

Vi ber om at alle viser hensyn til sine medtrafikanter, slik at vi unngår situasjoner som skaper irritasjon og trafikkfare rundt skolen!

Åset skole, 12.03.10.

Bergljot Frønes
rektor

Nyheter

 • God sommer

  Vi ønsker alle en god sommerferie. Skolen starter mandag 20. august (1. - 10. trinn).

  29.06.2018 Ler mer »
 • 51 705 kroner til Kreftforeningen

  Vi har i dag overlevert en sjekk på kroner 51705 kroner til Kreftforeningen

  09.02.2018 Ler mer »
 • Foresattportalen

  Foresattportalen til Zokrates er klar til bruk

  09.02.2018 Ler mer »
Nyhetsarkiv »

Informasjon