Oppslag i FF - informasjon fra rektor

 

TIL ELEVER OG FORESATTE VED ÅSET SKOLE
BREV ANG. AVISOPPSLAG OM MOBBING PÅ ÅSET SKOLE.
Jeg har et behov for å sende ut litt informasjon knyttet til Fosna-Folkets oppslag om Åset skole og ”verstingelista”. Dette er ikke ment som noen forsvarstale, for tallene har vært for høye!! Men den artikkelen som ble presentert i avisen, var kanskje ikke helt nyansert, og slett ikke oppdatert.

De tallene som Fosna-Folket presenterer på nett og i papirformat, er tall fra 2007-2012, og kommer opp på grunn av at Stavanger Aftenblad kjører en sak på dette. Dette er tall som er presentert tidligere i Adresseavisen.
Først litt om undersøkelsen som tallene baserer seg på: Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som er pålagt gjennomført på 7. og 10. trinn hver høst. Resultatene for Åsets del har ikke vært bra: I perioden 2007-2009 var snittrapporteringen på mobbing på 7. trinn: 13,9%, mens for perioden 2010-2012 var snittet på 17,9%. For tiende trinn har vi ikke tall for 2007-2009, men for 2010-2012 var snittet 9,4%. Og så kommer det som er mer positivt: Sist høst (2013) var tallene på mobbing på 7. tinn 7,1%, en betydelig nedgang! For 10. trinn er det litt mer komplisert å hente ut tallene og jeg har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet for å få tolket resultatene. De viser at det er et så lavt tall for mobbing, at det er skjult av hensyn til muligheten for identifisering av elever. I rene ord sier Utdanningsdirektoratet at mobbeprosenten ligger under 5% for 10. trinn. Selvfølgelig skulle disse tallene vært enda mye lavere, men det viser tross alt at vi er på rett vei. For 7. trinn er vi litt over landssnittet og fylkessnitt (5,3% på begge), mens på 10. trinn ligger vi under både landssnitt (5,0%) og fylkessnitt (5,3%). Årets Elevundersøkelse gjennomføres i slutten av november, og gir oss da nye oppdaterte tall. Ønsker også å presisere: Åset skole har en nulltoleranse for mobbing!

I tillegg til Elevundersøkelsen, gjennomfører vi også Olweusundersøkelsen hver vår. Denne gjennomføres på alle elever fra 4. trinn og oppover. Resultatet fra Olweusundersøkelsen våren 2014 viser at det er et par trinn vi har utfordring på. Her har vi fått inn ekstra bistand fra lokalt PPT og Stein Gorseth, leder av Olweusarbeidet på Fosen.

På Åset har vi bevisst valgt å bruke ressurser på det forebyggende arbeidet. Vi har tre lærere med ressurs som er nøkkelpersoner i Olweusarbeidet, vi har en inspektør som er koordinator i Olweus og vi har egen utdannet instruktør. I tillegg er vi i gang med kvalitetssystemet i Olweus, og har som mål å bli en sertifisert Olweusskole i løpet av våren 2015.

Og så er vi helt avhengige av at vi på skolen og dere hjemme drar i samme retning. Jeg ber dere om å være våkne særlig i forhold til sosiale media! Vi får via elever høre om ulike kanaler der det foregår en del ufint, og her er vi helt avhengige av dere foresatte! 


Åset, 05.11.2014 Inger Helen Mørreaunet, rektor

Nyheter

 • Visma Min Skole, foresattapp

  Åset skole går i løpet av juni over fra SMS (digital meldingsbok) til foresatt-app i Visma Flyt skole.

  06.06.2019 Ler mer »
 • God sommer

  Vi ønsker alle en god sommerferie. Skolen starter mandag 20. august (1. - 10. trinn).

  29.06.2018 Ler mer »
 • 51 705 kroner til Kreftforeningen

  Vi har i dag overlevert en sjekk på kroner 51705 kroner til Kreftforeningen

  09.02.2018 Ler mer »
Nyhetsarkiv »

Informasjon