SFO 2013/2014

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGA SKOLEÅRET 2013/2014


Søknadsskjema 1. og 2. trinn

Søknadsskjema 3. og 4. trinn


Skolefritidsordninga ved Åset skole har åpent mandag – fredag i tidsrommet 07.45 – 16.15 (åpningstid fra kl 07.00 etter nærmere avtale).


Priser for opphold pr. dd. (med mulige justeringer ved årsskiftet):
t.o.m. 7 timer pr. uke kr.    42,- pr. time
over 7 – t.o.m. 13 t/u kr. 1.400,- pr. mnd.
over 13         kr. 1.680,- pr. mnd.


Det gis 30% søskenmoderasjon for opphold for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3. 
Måltidene ved SFO betales særskilt, og pris pr. måltid er kr. 12,-.
Det betales for skoledagene iflg. skoleruta. Eventuelt opphold i skolens sommer-, jule- og
påskeferie kommer i tillegg, jfr. vedtektenes § 5. Ekstradagene koster kr. 190,- pr. dag 
pr. barn inkl. mat.


SFO er et tilbud til skolebarn fra 1. – 4. trinn før og etter skoletid 
Skoleåret 2013/14 har 1. og 2. trinn kortdager (skole 8.50-12.45) tirsdag, onsdag og fredag.
3. og 4. trinn skal ha slike kortdager på tirsdager og fredager.


Søknadsskjema er å regne som påmelding og er bindende. Det er 1 måneds oppsigelse på hele
eller deler av plassen. Bekreftelse på tildelt plass vil bli sendt. Det er 2 ulike søknadsskjema
for neste skoleår – ett for 1. og 2. trinn og ett for 3. og 4. trinn.
Vedlagte søknadsskjema/påmeldingsskjema returneres Åset skole innen 24.05.13.


Skoleåret starter opp i uke 34, mandag 19. august. SFO har sommeråpent så fremt det er behov for det (minimum 4 barn påmeldt) i form av en ferieklubb med mye uteaktiviteter - unntatt 3 uker i fellesferien, uke 28/29/30. 
Pris pr. dag pr. barn for ferieklubben er 190 kr inkl. mat. 
Se egen info + påmeldingsskjema om ferieklubben - vedlagt.


For eventuelle spørsmål, ring 72 53 24 20 (sentralbord) / 72 53 24 35 (sfo).Åset skole, 03.05.13.
Inger Helen Mørreaunet Astri Solem
konst. rektor sekretærNyheter

 • Visma Min Skole, foresattapp

  Åset skole går i løpet av juni over fra SMS (digital meldingsbok) til foresatt-app i Visma Flyt skole.

  06.06.2019 Ler mer »
 • God sommer

  Vi ønsker alle en god sommerferie. Skolen starter mandag 20. august (1. - 10. trinn).

  29.06.2018 Ler mer »
 • 51 705 kroner til Kreftforeningen

  Vi har i dag overlevert en sjekk på kroner 51705 kroner til Kreftforeningen

  09.02.2018 Ler mer »
Nyhetsarkiv »

Informasjon