Språk- og leseveiledning

Åfjord kommune har, sammen med resten av kommunene på Fosen, valgt å satse på utdanning av språk- og leseveiledere. Dette som en del av fokus på lesing i alle fag. Gjennom Universitetet i Oslo tok 4 lærere i Åfjord denne utdanningen.


Fra høsten 2012 ble det to språk- og leseveiledere ved Åset skole. Hilde Kristin Lorentsen har ansvar for veiledning på barnetrinnet og Jannice Breivold By for ungdomstrinnet.

Inger Helen Mørreaunet som er konstituert rektor ved Åset skole, gikk også på samme studium.

De to leseveilederne har ansvar for å veilede kolleger i forhold til språkstimulering og opplæring i lesing og skriving. Som del av dette har skolen også valgt å satse på lesekurs på alle trinn fra 3.-10.trinn.  1. og 2.trinn benytter språkverksted som en godt innarbeidet metode. 

Språk- og leseveilederne fungerer som en del av et nettverk her på Fosen. Vi har tro på at fokus på lesing og begrep i alle fag er svært viktig for elevenes leseutvikling.  Alle lærerne på skolen skal være leselærere. Språk- og leseveilederne skal fungere som pådrivere for god leseutvikling for alle elever ved Åset skole. 
  


Nyheter

 • God sommer

  Vi ønsker alle en god sommerferie. Skolen starter mandag 20. august (1. - 10. trinn).

  29.06.2018 Ler mer »
 • 51 705 kroner til Kreftforeningen

  Vi har i dag overlevert en sjekk på kroner 51705 kroner til Kreftforeningen

  09.02.2018 Ler mer »
 • Foresattportalen

  Foresattportalen til Zokrates er klar til bruk

  09.02.2018 Ler mer »
Nyhetsarkiv »

Informasjon