SFO

Skolefritidsordninga

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4. trinn.

SFO har egne lokaler i det gamle skolebygget, med inngang mot bussholdeplass eller lekeplass. SFO har tildels felles garderobe med 1.trinn.

Det er for tiden til sammen 50 elever som benytter seg av dette tilbudet på ulike tider i løpet av uka.

 

Ansatte ved SFO:
Daglig leder: Inger Helen Mørreaunet

Avdelingsleder: Ella Larsen                                                                                                                       

Kontorfunksjon: Berit Iversen                                                                                                                                                                           Assistenter: Anne Sneve Grøtting, Gerd Johansen, Bjørg Helen Løvseth, Brit Eva  B. Ratvik, Unni Harsvik, Randi Storvik og Monika J. Sørdahl. I tillegg har vi to lærlinger som jobber på SFO. Det er Anniken Strand og Ida Sofie Frengen. Vi samarbeider også med Åfjord videregående skole og tar inn praksiselever fra 2HSBU i løpet av året.

 

Åpningstid:
0745-1615 (v/fast behov utover denne tiden, må dette søkes spesielt om).

Telefon:
72 53 24 35/ 941 52 620
Telefonen ved SFO er betjent mellom kl. 0730-0845 og 1430-1630.

berit.iversen@afjord.kommune.no